Ngày 03-11-2022 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG03

03/11/2022 08:29:28

Chi tiết xem tại:/Uploads/files/Tuy%e1%bb%83n_Nh%c3%a2n_s%e1%bb%b1.docx file:/Uploads/files/Tuy%e1%bb%83n%20Nh%c3%a2n%20s%e1%bb%b1.docx

1- Phó Ban quản lý Dự án
+ Nghề nghiệp: Kỹ sư Quản lý đất đai, Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc sư hoặc Kiến
trúc sư quy hoạch; Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế.
+ Lương và các chế độ khác: Thỏa thuận.
+ Kinh nghiệm công tác: Đã kinh qua các vị trí Giám đốc, Phó giám đốc ban
quản lý dự án, Trưởng, Phó bộ phận hoặc tương đương và có thời gian giữ chức vụ quản
lý ít nhất 02 năm. Am hiểu về Luật đất đai, trình tự, thủ tục pháp lý về bồi thường giải
phóng mặt bằng và nắm rõ các cơ chế chính sách vể công tác quản lý, thực hiện Dự án.
2/ Chuyên viên Ban quản lý Dự án:
+ Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp/Kiến trúc sư hoặc
Kiến trúc sư quy hoạch.
+ Lương và các chế độ khác: Thỏa thuận.
+ Kinh nghiệm công tác: 02 năm trở lên. Am hiểu về trình tự, thủ tục pháp lý và
nắm rõ các cơ chế chính sách vể công tác quản lý, thực hiện Dự án.