ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Đầu tư phát triển nhà và đô thị là lĩnh vực kinh doanh trọng tâm của Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội. Những năm qua, Công ty cổ...

THI CÔNG XÂY LẮP

THI CÔNG XÂY LẮP

Là lĩnh vực góp phần chủ lực trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng, phát triển nhà và đô thị của Công ty cổ phần đầu tư -...

TƯ VẤN THIẾT KẾ

TƯ VẤN THIẾT KẾ

ông ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội thực hiện tư vấn cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng tại Việt Nam trong các...