HANCIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010

24/12/2018 04:10:19

Ngày 24/02/2011, HANCIC đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua gắn với Hội nghị người lao động năm 2011 nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2010, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện và chiến lược phát triển năm 2011

Trong đó, mục tiêu là tiếp tục phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả để đủ sức cạnh tranh. Xây dựng vững mạnh tiềm năng mọi mặt hoạt động để HANCIC trở thành doanh nghiệp cổ phần có vốn và công nghệ cao, đem lại cổ tức và thu nhập ngày càng lớn cho cổ đông và người lao động.

 

Theo đó, hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện năm 2010 với một số chỉ tiêu kinh tế đáng chú ý như sau:

·    Tổng Giá trị SXKD hoàn thành so với kế hoạch đặt ra đạt 100,7%

·    Lợi nhuận đạt 200%

·    Nộp Ngân sách đạt 276,2%

·    Thu nhập bình quân /người/tháng đạt 147,5%

Kết quả trên được các cấp ban ngành đánh giá cao. Đặc biệt, tại Hội nghị HANCIC đã vinh dự được đón nhận:

·      Bộ Xây dựng, Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội, UBND Quận Tây Hồ và TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tặng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen cho tập thể CBCNV Công ty và cá nhân đồng chí Phạm Xuân Đức – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, đồng chí Trần Trọng Bình – Phó TGĐ “Đã có thành tích trong phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”

·    Thương hiệu HANCIC của Công ty tiếp tục vinh dự được bình chọn và trao tặng  Danh hiệu “Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam; Đồng Ban tổ chức Liên hiệp Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu giáo dục môi trường & phát triển Mạng thương hiệu đã bình chọn “Thương hiệu Xanh Thân Thiện”; Ban tổ chức chương trình VNR 500 (CLB các Doanh nghiệp lớn nhất Việt nam) đã chứng nhận Công ty nằm trong bảng xếp hạng VNR500 - 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt nam.

 Từ kết quả đạt được của năm 2010 và tiềm năng sẵn có, HANCIC đã xây dựng kế hoạch cho năm 2011 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

·    Lợi nhuận trên vốn là 30%

          .   Lương bình quân /người/tháng là 6.500.000đồng.