HANCIC ra mắt thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Đô thị HANCIC

24/12/2018 04:08:55

Trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị trực thuộc: Công ty TNHH kinh doanh BĐS HANCIC và BQL Khai thác dịch vụ Đô thị Hà Nội, Công ty TNHH Dịch vụ Đô thị HANCIC (HANCIC-USC) trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HANCIC) chính thức được thành lập và ra mắt vào sáng nay, ngày 20/04/2012. 
Tại buổi Lễ ra mắt, phía Lãnh đạo HANCIC cũng như  HANCIC-USC khẳng định việc sáp nhập để ra đời HANCIC-USC là đúng đắn, phù hợp với tình hình thị trường về kinh doanh BĐS và Dịch vụ đô thị hiện nay, đồng thời để tăng cường tính chuyên nghiệp hóa trong công tác dịch vụ đô thị và khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
Tại đây, ông Vũ Mạnh Quyền - Giám đốc Công ty HANCIC-USC cũng đã khẳng định sẽ cùng toàn thể CBCNV-LĐ Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh mà HANCIC giao cho là: Giữ vững uy tín, thương hiệu HANCIC và niềm tin của các đối tác, khách hàng.