Thông tin từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 01/8/2016, Hancic đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kết thúc nhiệm kỳ 2011 - 2016

2016831659696.jpg

Qua 1 năm hoạt động cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 2011 -2016, ngày 1/8/2016, HANCIC tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Tại đại hội, các cổ đông đã quyết nghị thông qua kết quả đạt được trong năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Và mục tiêu nhiệm vụ SXKD 5 năm tới 2016 -2021 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xây dựng. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể như sau: 

* Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phùng Minh Trang - Phó Tổng Giám đốc TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 

2. Ông Nguyễn Viết Trường - nguyên thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty,

3. Ông Vũ Mạnh Quyền - nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

4. Bà Nguyễn Thùy Dương - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty

5. Ông Trần Trọng Bình - nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

* Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau đây:  

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Nguyên trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Trần Thị Thu Liên - nguyên thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Tạ Xuân Sơn - nguyên thành viên Ban kiểm soát 

Ngay sau khi có nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tiến hành họp để bầu các chức danh. Kết quả như sau:

* Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Phùng Minh Trang - Thành viên HĐQT

3. Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT

4. Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT

5. Ông Trần Trọng Bình - Thành viên HĐQT

* Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Trần Thị Thu Liên - Thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Tạ Xuân Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

* Ban Điều hành:

1. Ông Vũ Mạnh Quyền - Tổng Giám đốc

2. Ông Trần Trọng Bình - Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc 

HANCIC tin tưởng rằng, HĐQT và bộ máy điều hành nhiệm kỳ 2016 -2021 sẽ kế thừa các kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước và phát huy mọi thế mạnh để đảm bảo đạt vượt mức các mục tiêu Đại hội đã đề ra, đền đáp sự tin tưởng và tín nhiệm của Quý vị cổ đông. 

 

Tin được xem nhiều

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hancic: THẮP LỬA THÀNH CÔNG

Trong dịp 13/5 – 16/5/2017, Hancic đã tổ chức chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tại khu nghỉ dưỡng FLC Luxury Resort – Sầm Sơn – Thanh Hóa.

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Để động viên khích lệ tinh thần cho chị em CBCNV Công ty, Lãnh đạo Đảng, Công đoàn, ĐTNCSHCM Công ty đã tổ chức buổi giao lưu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2012 tại Ninh Bình.

Thông tin về Đại hội tổng kết SXKD năm 2015 gắn với Hội nghị người lao động năm 2016 của HANCIC

Hôm nay, ngày 20/01/2016, Công ty HANCIC đã tổ chức Đại hội tổng kết SXKD năm 2015 gắn với Hội nghị người lao động năm 2016

Thông tin từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 01/8/2016, Hancic đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kết thúc nhiệm kỳ 2011 - 2016

Gặp mặt cán bộ hưu trí trước thềm năm mới Bính Thân

Ngày 27//01/2016, HANCIC đã tổ chức hội nghị gặp mặt toàn thể cán bộ, nhân viên hưu trí của Công ty qua các thời kỳ