Sáng ngày 18/4/2017, HANCIC tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 18/4/2017, HANCIC tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


20174181555535.jpg

Năm 2016 là năm chuyển giao nhiệm kỳ HĐQT, tập thể HĐQT mới tiếp tục kế thừa các công tác đảm bảo hoạt động ổn định và phát huy các kết quả của nhiệm kỳ trước. Mọi hoạt động của HANCIC đều triển khai trên nguyên tắc tập thể, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung triển khai các dự án đầu tư được Đại hội cổ đông ủy thác. Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội cổ đông 2016 đã đề ra.

Ngày 18/4/2017, HANCIC đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017. Tại đại hội đã thông qua và quyết nghị những nhiệm vụ và mục tiêu cho năm 2017 để bộ máy điều hành HANCIC căn cứ triển khai.

Chi tiết nghị quyết đại hội cổ đông tại đây: NQ_DHCD2017.pdf

Tin được xem nhiều

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hancic: THẮP LỬA THÀNH CÔNG

Trong dịp 13/5 – 16/5/2017, Hancic đã tổ chức chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tại khu nghỉ dưỡng FLC Luxury Resort – Sầm Sơn – Thanh Hóa.

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Để động viên khích lệ tinh thần cho chị em CBCNV Công ty, Lãnh đạo Đảng, Công đoàn, ĐTNCSHCM Công ty đã tổ chức buổi giao lưu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2012 tại Ninh Bình.

Thông tin về Đại hội tổng kết SXKD năm 2015 gắn với Hội nghị người lao động năm 2016 của HANCIC

Hôm nay, ngày 20/01/2016, Công ty HANCIC đã tổ chức Đại hội tổng kết SXKD năm 2015 gắn với Hội nghị người lao động năm 2016

Thông tin từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 01/8/2016, Hancic đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kết thúc nhiệm kỳ 2011 - 2016

Gặp mặt cán bộ hưu trí trước thềm năm mới Bính Thân

Ngày 27//01/2016, HANCIC đã tổ chức hội nghị gặp mặt toàn thể cán bộ, nhân viên hưu trí của Công ty qua các thời kỳ