Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Thông báo lùi thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông tin cụ thể về thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quý vị vui lòng xem tại link trong bài

Nghị quyết của HĐQT HANCIC hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thông tin nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dưng Hà Nội hoàn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông quý vị xem thêm tại bài viết

Nghị quyết về nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2016

Các thông tin cụ thể về nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 quý vị xem trong bài viết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng của TTLK

Click vào bài viết để xem chi tiết thông báo ngày đăng ký cuối cùng của TTLK