Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Báo cáo thường niên năm 2013 của HANCIC

 Mọi thông tin về Báo cáo thường niên năm 2013 của HANCIC được quy định dựa trên các văn bản do Pháp luật quy định.

HANCIC thông báo về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

Thông báo về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được quy định tại các văn bản sau

Giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị

Các giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành dựa trên các quy định của Pháp luật. Mọi thông tin chi tiết mời các Cổ đông click xem tại đây.

Thư mời và hồ sơ đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập theo Quyết định 2341QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ký ngày 18/5/2006 chuyển đổi từ DNNN thành lập theo QĐ 1893/ QĐ - UB ngày...