}
  • Giới thiệu
    Kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu trong nhiều năm hoạt động, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HANCIC) đã và đang không ngừng lớn mạnh, phát triển bền vững cả về chất và lượng. Được thành lập ngày 18/05/2006, trên cơ sở sáp nhập hai Công ty: Công ty Vật liệu và Xây dựng Hà Nội và Công ty Xây lắp điện Hà Nội. HANCIC luôn mong muốn đem đến sự hài lòng cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, khẳng định thương hiệu trên mỗi sản phẩm bằng uy tín của mình. Với kinh nghiệm và kết quả đạt được, chắc chắn Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội luôn là địa chỉ tin cậy của đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước...
  • Giới thiệu
    Kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu trong nhiều năm hoạt động, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HANCIC) đã và đang không ngừng lớn mạnh, phát triển bền vững cả về chất và lượng. Được thành lập ngày 18/05/2006, trên cơ sở sáp nhập hai Công ty: Công ty Vật liệu và Xây dựng Hà Nội và Công ty Xây lắp điện Hà Nội. HANCIC luôn mong muốn đem đến sự hài lòng cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, khẳng định thương hiệu trên mỗi sản phẩm bằng uy tín của mình. Với kinh nghiệm và kết quả đạt được, chắc chắn Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội luôn là địa chỉ tin cậy của đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước...
  • Giới thiệu
    Kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu trong nhiều năm hoạt động, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HANCIC) đã và đang không ngừng lớn mạnh, phát triển bền vững cả về chất và lượng. Được thành lập ngày 18/05/2006, trên cơ sở sáp nhập hai Công ty: Công ty Vật liệu và Xây dựng Hà Nội và Công ty Xây lắp điện Hà Nội. HANCIC luôn mong muốn đem đến sự hài lòng cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, khẳng định thương hiệu trên mỗi sản phẩm bằng uy tín của mình. Với kinh nghiệm và kết quả đạt được, chắc chắn Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội luôn là địa chỉ tin cậy của đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước...

Năng lực lập và quản lý dự án

Năng lực lập và quản lý dự án

Các hạng mục kinh doanh của công ty

Đối với HANCIC thì sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo chính xác nhất về công tác dịch vụ...

Điều lệ công ty HANCIC

Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội năm 2011. Bản Điều lệ này chi phối...

Tình hình tổ chức

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động Sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà...

Tình hình hoạt động chung của HANCIC

Từ khi thành lập cho đến nay, HANCIC là một trong những công ty vẫn tăng trưởng lớn mạnh ngay cả...

Thành tựu đạt được của HANCIC

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, HANCIC đã đạt được rất nhiều thách tích suất sắc,...

Các đơn vị liên kết và thành viên của công ty

Tại HANCIC có hệ thống các đơn vị liên kết và thành viên rộng rãi, không chỉ giới hạn tại các thành...

Lịch sử phát triển và hình thành của HANCIC

Được thành lập từ năm 2006, trong suốt những năm qua Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội vẫn...