Cụm Công nghiệp tập trung Sóc sơn, Hà Nội

Dự án thực hiện tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn trong những năm tới, đồng thời để di dời các cơ sở sản xuất trong nội thành không phù hợp trong quá trình phát triển, tạo điều kiện rộng rãi để thu hút các doanh nghiệp phát huy nội lực, đầu tư phát triển sản xuất với cơ chế chính sách mới

Dự án thực hiện tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn trong những năm tới, đồng thời để di dời các cơ sở sản xuất trong nội thành không phù hợp trong quá trình phát triển, tạo điều kiện rộng rãi để thu hút các doanh nghiệp phát huy nội lực, đầu tư phát triển sản xuất với cơ chế chính sách mới

2009115115346.jpg

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn, Hà nội – giai đoạn I

2. Địa điểm: Xã Mai Đình, Quang Tiến – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

3. Diện tích sử dụng đất: 55,69ha

4. Loại dự án: Nhóm A

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Thực hiện chủ trương của Thành Uỷ, UBND Thành phố Hà Nội nhằm khai thác lợi thế về vị trí địa lý, đầu mối HTK, tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn trong những năm tới, đồng thời để di dời các cơ sở sản xuất trong nội thành không phù hợp trong quá trình phát triển, tạo điều kiện rộng rãi để thu hút các doanh nghiệp phát huy nội lực, đầu tư phát triển sản xuất với cơ chế chính sách mới.

6. Qui mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

6.1/ Đường giao thông:

Hệ thống đường giao thông bao gồm 3 mặt cắt ngang:

+ Mặt cắt ngang 3-3, B=35m (Lòng đường mỗi bên 7.5m, hè mỗi bên 6m, giải phân cách giữa đường 2m, giải đỗ xe mỗi bên 3m)

+ Mặt cắt ngang 4-4, B=25m (Lòng đường mỗi bên 3.75m, hè mỗi bên 5.75m, giải phân cách giữa đường 2m, giải đỗ xe mỗi bên 3m)

+ Mặt cắt ngang 5-5, B=11.5m (Lòng đường mỗi bên 2.75m, hè mỗi bên 3m)

Kết cấu mặt đường là kết cấu bê tông át phan, kết cấu hè lát gạch bê tông xi măng.

6.2/ Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Hệ thống thoát nước mưa: Cống tròn BTCT chạy giữa đường

+ Thoát nước bẩn: Sử dụng cống ly tâm BTCT D300 chạy trên hè đường. Đầu tư trạm sử lý nước thải 2100m3/ngày đêm.

+ Cấp nước sạch: Sử dụng ống thép gang dẻo trên hè đường

+ Cấp điện: Sử dụng đường cáp có chống thấm dọc chạy trên hè đường

+ Chiếu sáng: Cáp điện chiếu sáng chạy trên hè đường, cột điện sử dụng cột thép có H=8m bố trí 02 bên hè đường.

7. HÌnh thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện dự án (HANCIC)

8. Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2010

9. Các qui chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

+ Qui trình khảo sát đường ô tô: 22TCN 263-2000.

+ Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 259-2000

+ Đường ô tô tiêu chuẩn thiết kế: TCN VN 4054-2005

+ Qui trình thiết kế áo đường mềm: 22TCN 211-2006

+ Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn: 22TCN 18-93

+ Đường đô thị - yêu cầu thiết kế: TCXDVN 104-2007

+ Điều lệ báo hiệu đường bộ: 22TCN 237-2001

+ Các cơ sở pháp lý và căn cứ thiết kế: 22TCN 223-95

+ Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình: 20TCN 33-85

+ Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài công trình: TCXD 51: 1984

+ Cấp nước – Mạng lứoi bên ngoài công trình: TCXD 33: 2006

+ Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh: TCVN 5938: 1995

+ Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải: TCVN 5945: 1995

+ Chất thải rắn-Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – Yêu cầu chung bảo vệ môi trường: TCVN 6696: 2000

+ Thoát nước bên ngoài và công trình tiêu chuẩn thiết kế: 20TCN 51-84

+ Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quản trường đô thị: TCXDVN 259 : 2001

+ Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị: TCXDVN 333 : 2005

+ Hệ thống chữa cháy yêu cầu kỹ thuật chung về thiết bị lắp đặt và sử dụng: TCVN 2622-1995

+ Các tiêu chuẩn, văn bản ban hành đang có hiệu lực khác

Tin được xem nhiều

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hancic: THẮP LỬA THÀNH CÔNG

Trong dịp 13/5 – 16/5/2017, Hancic đã tổ chức chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tại khu nghỉ dưỡng FLC Luxury Resort – Sầm Sơn – Thanh Hóa.

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Để động viên khích lệ tinh thần cho chị em CBCNV Công ty, Lãnh đạo Đảng, Công đoàn, ĐTNCSHCM Công ty đã tổ chức buổi giao lưu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2012 tại Ninh Bình.

Thông tin về Đại hội tổng kết SXKD năm 2015 gắn với Hội nghị người lao động năm 2016 của HANCIC

Hôm nay, ngày 20/01/2016, Công ty HANCIC đã tổ chức Đại hội tổng kết SXKD năm 2015 gắn với Hội nghị người lao động năm 2016

Thông tin từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 01/8/2016, Hancic đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kết thúc nhiệm kỳ 2011 - 2016

Gặp mặt cán bộ hưu trí trước thềm năm mới Bính Thân

Ngày 27//01/2016, HANCIC đã tổ chức hội nghị gặp mặt toàn thể cán bộ, nhân viên hưu trí của Công ty qua các thời kỳ